כניסה לתפקיד חדש למ"מ

noun_Save_2209758.png

כניסה לתפקיד היא הרושם הראשוני של המ"מ, שלב הכניסה לתפקיד הוא שלב בו החיילים לומדים על נורמות והגבולות שיתעצבו במסגרת. מודל "התמקמות – למידה".

הורד מסמך
Button
כניסה לתפקיד חדש למ"מ
Button