כניסה לתפקיד רמ"ד במטה

noun_Save_2209758.png

קצין המטה מתואר בה כאמון על נגזרת ייחודית שבה הוא מביא לידי ביטוי את מקצועו הצבאי ומומחיותו, מתוכה הוא משפיע, תוך חתירה קבועה לאיזון בין הייחוד המקצועי למסגרת הכוללת.
הרמ"ד במטה הוא אחראי על תחום מומחיות, לעיתים היחיד האחראי על תחום מומחיות בארגון. כזה ששיפוטו בלתי ניתן להחלפה, ושהמלצותיו יעלו למעלה, ויהוו מצע להחלטות צבאיות ואף לעיתים מדינתיות.

הורד מסמך
כניסה לתפקיד רמ"ד במטה