שאלון מקורות הכח של המפקד

noun_Save_2209758.png

שאלון מנהיגות
אבחון עצמי
מודעות עצמית
מקורות הכח
מקורות ההנעה

הורד מסמך
Button
שאלון מקורות הכח של המפקד
Button