שיחת מפקד לפקוד לצורך למידה והפקת לקחים לשיפור עתידי

שיחת משוב לפקודים

noun_Save_2209758.png

שיחת משוב היא שיחה מכוונת מטרה, בה משוקפים תפקוד והתנהגות. מטרת השיחה היא לאפשר למקבל המשוב
למידה והפקת לקחים לצורך שיפור עתידי.
מטרת שיחת המשוב היא לאפשר למקבל המשוב למידה והפקת לקחים לצורך שיפור עתידי. המשוב מהווה מרכיב בתהליך החניכה השלם.

הורד מסמך
Button
שיחת משוב לפקודים
Button