תפיסת פיקוד למג"ד

noun_Save_2209758.png

ההבנה הסובייקטיבית של המפקד לגבי הדרך בה עליו לפעול אשר מכתיבה את סגנון הפיקוד האישי שלו. התפיסה היא פועל יוצא של אישיותו של הפרט, ניסיונו, ערכיו, המודלים הפיקודיים שחווה והדרך בה מפרש את הציפיות ממנו.הערכים אותם המפקד מפגין, בשיטות הפעולה והחשיבה בהם המפקד עושה שימוש ובאופן בו הוא מתמודד עם אתגרים.

הורד מסמך
Button
תפיסת פיקוד למג"ד
Button