תפקיד המפקד בטיפול בתופעות קשות בדינמיקה קבוצתית

noun_Save_2209758.png

תפקיד המפקד:
אתה רוצה כיתה מגובשת. רעות היא ערך מרכזי. אך אותה רעות שמוכרת לך אחרי שסיימת את המסלול והיית עם חבריך אינה מדברת אליהם בשלב זה. גם לא הדוגמא שירקדו בחתונה של החבר שהכי לא הסתדרו איתו. עכשיו הם צריכים לשרוד את הטירונות ואת האימון המתקדם אם הם לא נשרו לפני כן. הם צריכים לדעת שאתה שומר עליהם, רואה אותם ודואג להם ומנהיג גבולות ברורים של קוד ההתנהלות אצלך בכיתה.

הורד מסמך
Button
תפקיד המפקד בטיפול בתופעות קשות בדינמיקה קבוצתית
Button