תקשורת בין אישית

noun_Save_2209758.png

מרכיב מרכזי בתפקיד המפקדים בצה"ל הוא קיום יחסי גומלין תקינים עם פקודיהם, מפקדיהם, עמיתיהם ושותפי
התפקיד האחרים שלהם.
מפקדים נדרשים לשוחח, להקשיב ולהעביר מסרים על מנת לרתום, להשפיע ולתת את המענה המותאם. מיומנויות בין אישיות יכולות לקדם או לפגוע במוטיבציה למשימה, ברמת המחויבות של האנשים וכולי.
בתהליכי תקשורת עוברים מסרים מאדם (מוען) לאדם (נמען).

הורד מסמך
Button
תקשורת בין אישית
Button