top of page

שיחת משוב לפקודים


מהי שיחת משוב?

שיחת משוב היא שיחה מכוונת מטרה, בה משוקפים תפקוד והתנהגות. מטרת השיחה היא לאפשר למקבל המשוב

למידה והפקת לקחים לצורך שיפור עתידי. המשוב מהווה מרכיב בתהליך החניכה השלם.


למה זה חשוב?

 • משוב הוא כלי מנהיגותי ממעלה ראשונה.

 • משוב טוב מייצר ביטחון, אפקטיביות ויעילות, אמון וקשר.

 • מפקד צריך להיות מוכן לקחת אחריות אישית הן על הענקת משוב (גם שלילי) והן על קבלת משוב שכזה.

 • קבלת המשוב והעברת המשוב אפקטיבית יגבירו את יכולת ההשפעה של המפקד.

מה פקודים רוצים משיחת משוב?

 • פקודים רוצים לקבל הערכה על השקעתם ועל ביצועיהם.

 • פקודים רוצים להבין מה הציפיות מהם בעתיד.

 • פקודים רוצים לדעת מה אתה חושב עליהם באמת.

 • פקודים לא רוצים להיות מופתעים כאשר אתה לא מרוצה מהם.


תהליך מתן משוב

תהליך מתן המשוב מתחלק לשני שלבים: שלב ההיערכות ושלב ביצוע השיחה


שלב ההיערכות

לשלב ההיערכות היבט טכני והיבט מנטאלי.

היערכות טכנית - טיפים:

 • חזור ליעדים ולמטרות של הממושב מפעמים קודמות.

 • אסוף מידע עדכני ורלוונטי.

 • זהה מגמות או תופעות מתוך הנתונים.

 • בחר במה תרצה להתמקד.

 • הכן את מקבל המשוב למועד, למטרה ולמקום.

 • הכן מסגרת מתאימה: מקום, זמן, עיתוי.

היערכות מנטאלית - טיפים:

כהכנה מנטלית, ענה לעצמך על השאלות הבאות:

 • מה התועלת שהמשוב ייתן למקבל המשוב?

 • מהי מידת יכולתו של מקבל המשוב לקבל את המשוב?

 • איך אני מרגיש כלפיי מקבל המשוב?

 • מאיזה מקום (מטרה, רגש) אני בא לשיחה?

 • מה ההתנהגות הצפויה של מקבל השיחה?

 • כיצד אני יכול להשפיע על התנהלות השיחה?


שלב ביצוע השיחה

שיחת משוב בנויה משלושה חלקים. בכל חלק מומלץ להתייחס להיבטים הבאים:

1. פתיחה: הצגת מטרה, תיאום ציפיות לגבי אופייה של השיחה (דיאלוג), יצירת פתיחות ואווירה רגועה.

2. גוף השיחה:

 • הצגת מוקדי חוזק והבנת הגורמים וההשלכות.

 • הצגת מוקדי שיפור והבנת הגורמים וההשלכות.

 • מסקנות וקביעת יעדים ותוכנית פעולה.

3. סגירת השיחה:

 • ציין את החוזקות והנקודות שעלו בתחילת השיחה.

 • צור חווית מסוגלות ואופטימיות.

 • קבעו יעדים ברורים להמשך.

 • סכמו צעדים מעשיים הניתנים לביצוע להמשך הדרך.

 • דאג לבצע תהליכי חניכה על היעדים שהגדרתם- ( Follow up)


לסיכום, שיחת משוב היא הזדמנות לעצירה מהפעילות היומיומית, שמאפשרת להתבונן על ההתנהלות עד כה ולהיערך להמשך. לעתים היא כרוכה בהשקעה של זמן ואנרגיות, אך מאמץ זה הוא חשוב ובעל ערך לטיוב הפעילות של פקודייך.708 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page