top of page

אתגרים פיקודיים ודילמות למ"כ בתקופת הקורונה

מ"כ בימי קורונה מתמודד עם אתגרים ייחודיים ודילמות פיקודיות ייחודיות. הכלי להלן עושה סדר באתגרים האלו ומציע דרכי חשיבה ופעולה שמובילות למענה פיקודי מתאים.

אתגרים פיקודיים ודילמות למ"כ בתקופת הקורונה
bottom of page