top of page

אתגרי מח"ט המילואים

(תקציר מאמר פיקוד במבחן: להיות מפקד סדיר של חטיבת מילואים/ד"ר יעל בן חורין, מערכות 2008) למה חשוב להכיר את אתגרי הפיקוד על חטיבת מילואים? תפקידך הראשון כאל"מ וכמח"ט הוא פיקוד על חטיבת מילואים. מערך המילואים הוא מערך בעל מאפיינים שונים מן היחידות עליהן פיקדת עד כה במהלך מסלולך הצבאי. על כן, הדרישות המנהיגותיות ממך הן מורכבות יותר ומחייבות אותך להתאים את סגנון מנהיגותך להקשר הפיקודי והאירגוני שבו אתה פועל. מאפייני חטיבת המילואים 1. ארגון וירטואלי ש"קם לתחייה" כמה פעמים בשנה (כשהיחידה מגויסת לאימונים או לתע"מ) באמצעות מעברים חדים וקיצוניים מהאזרחות למערכת הצבאית וחוזר חלילה. 2. אוכלוסיה הטרוגנית עם טווח הגילאים שנע מגיל 25 עד גיל 45. 3. היסטוריה ומסורת רבת שנים המבוססת על השתתפותה במלחמות ובמבצעים. 4. קדנציות תפקיד בנות 5 שנים של מפקדים במילואים לעומת שנתיים של המח"ט. 5. אנשי מילואים נמצאים על "קו התפר" בין הצבא לחברה - תנודות חברתיות, בעיות כלכליות, מגמות בציבור ומשבר הקורונה משפיעות עליהם במידה רבה. 6. הסמכות הפורמאלית שמקובלת בצבא ומניעה אותו אינה זוכה ללגיטמציה במילואים. זאת מכיוון שהמ"מ במילואים יכול להיות בכיר יותר מבחינת המעמד הכלכלי והחברתי שלו לעומת תפקידו ודרגתו בחטיבת המילואים. 7. זכור כי אף ששירות המילואים הוא כביכול חובה, במציאות של החברה הישראלית, מדובר למעשה בהתנדבות, ורק חלק קטן משרת בפועל במילואים. 8. חשוב שתזכור כי ה"חוזה הפסיכולוגי " של איש המילואים עם הצבא הוא:" דאג שהשירות שלי יהיה משמעותי, קרא לי רק כשיש צורך, השתמש בי בצורה אפקטיבית, אמן אותי בצורה הולמת, כבד אותי ואת פעולותי ותן לי תנאים סבירים". המאפיינים המבניים המשפיעים על המח"ט הסדיר בחטיבת המילואים 1. פיקוד על מנמ"ש/ התמודדות עם כפל תפקידים - אתה עשוי למצוא את עצמך מתמרן בין שני תפקידים תובעניים מבחינת ההשקעה והמעורבות. המצב הזה עלול להקשות עליך להקדיש את הזמן שדרוש לחטיבת המילואים כדי לחזור לכשירות מבצעית וכדי להתמודד עם סוגיות ולקחים ממלחמת לבנון השנייה. 2. פער בין משך הקדציה שלך כמח"ט לבין אורך הנשימה והקצב של יחידת המילואים- מעגל האימונים הוא תלת שנתי והמפקדים במילואים (מ"פ/מג"ד) ממלאים את תפקידיהם כ-5 שנים. לעומת זאת, הקדנציה שלך קצרה יותר ואינה מאפשרת לך להשלים מעגל פעילות שלם ביחידה. 3. משאבים מוגבלים- משאביך כמח"ט מילואים מוגבלים יותר ממשאבים של חטיבה סדירה. המטה של חטיבת המילואים שלך מורכב ממעט מאד בעלי תפקידים בצבא סדיר. משום כך עלול להיווצר מצב בו אתה עלול למצוא את עצמך "עושה הכל לבד"/ "נותן לעצמי פקודות ומבצע אותן", עוסק ישירות בטיפול בנושאים שונים מול פונקציות זוטרות ממך בהרבה או בנושאים שבדרך כלל אינם מטופלים כל ידי בעלי תפקידים בדרגתך בחטיבות הסדירות. (צילום: דובר צה"ל) אתגרי המנהיגות הנובעים מן הממשק בין המערך הסדיר למערך המילואים 1. תפיסת המח"ט כ"גשר" לצבא הסדיר וכמחולל השפעה לעומת תפיסת המח"ט כ"עובר אורח" - מתפקידך כמח"ט לטפל בנושא בניין הכוח ברמת הגדודים ובאיכות האימונים והוצאתם לפועל. הנך נציג הצבא עבור אנשי המילואים והם רואים בך בעל יכולת להשפיע ברמה המערכתית בתחומי תקנים, משאבים ובעיקר בתחום המקצועי. יחד עם זאת אתה עשוי להתקשות להשפיע על הנעשה בתוך הגדודים. זאת בשל ציפיה של חלק ממג"די המילואים כי לא תתערב במינויים שלהם בפיתוח השדרה הפיקודית שחובם שהם מכירים את האנשים לאורך השנים. על כן, עליך לבנות יחסי אמון עם מג"די המילואים, לגלות הבנה מערכתית ומבצעית ולפעול ברגישות רבה. 2. מתן דגש למסגרת החטיבתית מול הדגשת המסורת הגדודית - לכידות מסגרת צבאית היא מרכיב מרכזי בחוסנה ובכשירותה. לכידות המסגרת הגדודית הינה גבוהה יחסית ביחס ללכידות המסגרת החטיבתית. זאת בשל דפוס הפעילות בבט"ש ותדירות האימונים החטיבתית הנמוכה. מצב של חוסר לכידות חטיבתית עלול לייצר חוסר תיאום, אמון ושפה משותפת במצב מלחמה. על כן, תרומתך העיקרית כמח"ט היא ביכולת לחזק את החטיבה באמצעות הפיכת המפ"חט לגוף משמעותי התורם לגדודים ובאמצעות יצירת חיבור ושפה מושתפת בקרב המג"דים וקציני המטה בחטיבה. ניתן לעשות זאת באמצעות: אימונים, פורומים חטיבתיים הפעולים בעיתות שגרה. עליך להשקיע בבניית המסגרת החטיבתית מבלי לפגוע בעצמאות הגדודים. 3. מתן עצמאות למג"דים לעומת חניכה ובקרה - עליך לדעת כיצד לחנוך את מג"די המילואים שלך ולהיות זמין בשבילם בתיכנון התע"מ ובאישור התוכניות. בה בעת עליך לתת להם תחושה של עצמאות בהפעלת הגדוד. זאת בעיקר כשאתה פועל תחת פיקוד של מח"ט מרחבי. 4 . סגנון מנהיגות משתף ולא פורמאלי לעומת הצורך להציב גבולות - חיילי ומפקדי המילואים מצפים ממך להתייחס אליהם ללא קשר ישיר לדרגתם, לקיים איתם שיח ולתת להם הסברים בנוגע למטרות ולמשימות. בנוסף, מג"די המילואים מצפים לחופש ולמרחב, להיות שותפים בקבלת החלטות ולהביע את דעותיהם. יחד עם זאת, הם מצפים ממך המח"ט שתדע להציב מטרות ראויות, סטנדרטים גבוהים ושתקבל החלטות. גם אם הם מתקשים לומר זאת, הם גם מצפים שתחנוך אותם ושתשפר את יכולותיהם בתחום המקצועי. עליך לנקוט מצד אחד מנהיגות משתפת אך מצד שני להיזהר מלאפשר עצמאות רבה מדי ודיון רחב במצבים שדורשים הצבת גבולות וקבלת החלטות. עליך לדעת לתמרן בין המנהיגות הלא פורמלית והחשיבות לשמוע דעות של אחרים בפורום הבכיר לבין הצורך לקבל החלטות ולהצב גבולות במקומות הנדרשים. 5 . ויסות המנהיגות וההשפעה - כניסתך לתפקיד מלווה ברצון להשפיע, להטביע חותם ולצמצם את הפערים הנגלים בפניך. אם הנך רוצה לרתום את המפקדים אליך ואל יעדיך, אתה נדרש לסובלנות ולאורך רוח. זכור כי במידה ותפעל באופן תכליתי ומהיר להשגת שינויים ותפעיל לחץ רב מדי על אנשיך, אתה עלול למצוא את עצמך פועל לבדך. 6. אתגר המפקדים לשעבר - הירתמות מפקדים ותיקים מן העבר של החטיבה והתייצבותם לתיגבוד המפקדות הן תופעות שמתחזקות בעיתות חירום והיו קיימות במלחמת לבנון השנייה. היו מפקדים ותיקים שלעיתים נטלו על עצמם תפקיד של "יועץ" בעוד שהמח"טים הרגישו לא בנוח לשחררם מן החטיבה לאור הותק, המעמד והעבר המפואר שלהם בחטיבה. עליך לדעת להכיר ולהיטיב לנהל מצבים שכאלו. 7 . ייצוג החטיבה לעומת ייצוג המערכת הצבאית (מערכת העל) - אנשי המילואים מצפים ממך לייצג את החטיבה ואת צרכיה, הם מצפים כי לא תקבל את פקודות המערכת הסדירה כמובנות מאליהן ותעמוד על שלך כאשר המשימות אינן הגיוניות או ניתנות לביצוע בעיניהם. לעומת זאת, מפקדיך הבכירים מצפים ממך לתפוקות ולעמידה בלוחות זמנים. עליך להכיר היטב את החטיבה ואת יכולותיה על מנת לדעת כיצד לתמרן בתווך שבין הרמ"מ לבין אנשיך. אתגרי המנהיגות בזמן מלחמה 1. תפיסת המנהיגות של מפקדי חטיבות המילואים - מצב מלחמה מחייב פונקציות בסיסיות של של מנהיגות: נוכחות פיקודית, הכלה, מתן כיוון, חיזוק ועידוד. חשוב שתזכור כי סגנון פיקוד מרוחק בשגרה, העוסק בעיקר ברמה האסטרטגית מערכתית ופחות בהיכרות עם כפיפים וחניכתם המקצועית היו לרועץ במהלך מחלמת לבנון השנייה. 2. הנעת אנשי מילואים ללא היכרות מספקת וללא קשר אישי - נסיון ממלחמות העבור ומחקרים שנערכו לאחר מלחמות הדגישו כי האמון במפקד, וההיכרות עימו הם גורם מרכזי בבניית חוסן של החייל בקרב. במידה ולא תכיר את אנשיך ולא תייצר מערכת אמון, תתקשה לעשות זאת במלחמה. במידה ונקלעת למלחמה בכניסתך לתפקיד במצב של היעדר היכרות אישית ויצירת אמון אישי עם אנשיך, להלן 3 שיטות שמפקדים בעבר העידו כי עשו בהם שימוש (חשוב לציין כי קשה לאמוד את האפקטיביות של כלים אלו במלחמה): א. נצל את ההיכרות של אנשיך ושל מפקדיך עם המערכת הצבאית עד עתה וקרא להם לתת אמון במערכת, במטרות הכלליות ובשיטה כתחליף לאמון האישי שטרם נבנה. ב. קיים במידת האפשר מפגשים תוך כדי הלחימה כדי "לראות אותם בעיניים" ולייצר מחוייבות. ג. האצל מסמכותך לסמח"ט או לבעלי תפקידים אחרים בחטיבה שמכירים את אנשיך לעודד ולחזק את האנשים בכורח היכרותם עימם. 3 . הנעת אנשי מילואים כאשר יש בקיעים בקונצנזוס - במהלך מחלמת לבנון השנייה ערערו לא מעט מג"דים ומ"פים ממערך המילואים על משימות שלא נראו להם הגיוניות. בחלק מהמקרים סירבו לבתע פקודות או לא ביצעו פקודה מבלי להודיע על כך. במקרים אחרים התמהמהו בביצוע הפקודות. מפקדים דיווחו על כך שנדרשו להתמודד עם שאלות, עם התנגדות, עם צורך רב יותר להסביר כל פקודה, לשכנע ולבסוף להניע מכוח הפקודות. 4 . מיקום המחט במצבי קושי ומשבר - זכור כי המעבר משגרה לחירום עבור איש המילואים היא קשה יותר פיזית ומנטאלית. נוכחותך בזירת הלחימה סמוך לחייליך אינה רק שאלה של פיקוד ושליטה, אלא היא בעלת פונקציה פסיכולוגית ורגשית מן המעלה הראשונה המאפשרת לך לתמוך, ליצור אמון, לנסוך ביטחון ולבטא שותפות גורל. תמונת מצב שאתה תייצר ללוחמיך יחד עם פרשנותך ותפיסותיך נוכח המצב, ישפיעו על התגובות ועל דרכי ההתמודדות ובסופו של דבר על ביצועיהם ועל תיפקודם במלחמה. חשוב לציין כי במצב של אירוע משברי בחטיבה בזמן מלחמה, נוכחותך והדיאלוג שתקיים עם אנשיך הם בעלי השפעה מכרעת בחיזוק המערכת והחזרתה לתיפקוד. 5. ייצוג המערכת הצבאית במצב של משבר אמון - שיחות הסיכום בסיום המלחמה יהוו עבורך מבחן מנהיגות בו תידרש לגלות תעצומות נפש. אתה עלול למצוא את עצמך מול אנשים מבוגרים ממך אשר ישטחו את טענותיהם בפניך בצורה פתוחה, כואבת, תוקפנית ופגעת. על מנת לצלוח את השיחות הללו תדרש לנקוט את האסטרטגיות הבאות: א. לקיחת אחריות על שגיאותיך ובכך תפגין דוגמא אישית ונכונות ללמוד לקחים ולהסיק מסקנות. ב. ספיגה - למד לספוג ביקורת וכעס מתוך הבנה שזה נדרש. ג. שבחים - למד לשבח את אנשיך על תיפקודם ברגעים קשים כדי לשמר את כוחם וחוסנם. אתגרי המנהיגות של מח"טי מילואים בעת הנוכחית 1. תחלופת מפקדים - לאור לקחי מלחמת לבנון השנייה, מפקדים נבחנים בעת הנוכחית לאור השאלה "האם אני סומך עליו בקרב?". תחלופת מפקדים בעלי היסטוריה ארוכה בחטיבה עלולה להיות מלווה בעצב, געגועים ורגשות אשמה. בחלק מן המקרים התחלופה תתרחש ביוזמתך ולעיתים היא עלולה להיתקל בתהנגדות מצד אנשיך. תפקידך לנהל את התחלופה ברגישות ובתבונה. 2. בעיית המוטיבציה - קושי למצוא קציני מילואים שיסכימו לקחת על עצמם תפקידי מ"פ ומג"ד היו קיימים מאז ומעולם אך התעצמו נוכח הבנת גודל האחריות ואולי גם בשל בעיות אמון ואובדן מוטיבציה. זה מחייב מצדך בדיקה ומעקב מערכתי לצד מעורבות אישית בפיתוח כ"א. 3. שיקום האמון במפקדים ובמערכת - בעקבות מלחמת לבנון השנייה, ייתכן ושוררת עדיין בקרב אנשי המילואים התחושה ששיקולים פוליטיים ושיקולי קריירה הם המובילים במערכת הצבאית הסדירה. האתגר שלך הוא להחזיר את האמון של אנשי המילואים במערכת.

אתגרי מח"ט המילואים
bottom of page