השפעת מנהיגים ואישיותם על הארגון

המאמר דן בהשפעה הרחבה שיש לאישיות מנהיגים על הארגון שלהם, וממוקם לכן במסגרת תיאורטית של תיאוריות התנהגותיות אשר מאמצות נקודת מבט פנימית על ארגונים ומייחסות פעולות ותוצאות ארגוניות בעיקר לאנשים. זאת, לעומת תיאוריות שמאמצות נקודת מבט חיצונית על ארגונים (למשל, תיאוריית התלות במשאבים, התיאוריה האקולוגית) אשר מייחסות פעולות ותוצאות ארגוניות לגורמים סביבתיים ולתגובת הארגון אליהם. תיאוריות מהסוג האחרון מדגימות דווקא את ההשפעה המינורית יחסית שיש למנהיגים, דרך סימון הדמיון הרב שיש בין ארגונים משדות שונים (איזומורפיזם). בהקשר הצבאי, ישנם אינספור מסמכים צבאיים (עקד הקצין, רוח צה"ל כשתי דוגמאות) אשר מסמנים מהן התכונות ומהם הערכים הראויים למפקד בצה"ל. לכן, למרות העמדה הביקורתית, יש טעם לבחון את האופן שבו הציפיות הארגוניות הפורמליות והבלתי פורמליות לקוד התנהגותי וערכי ממפקדי צה"ל "פוגשות" את ממצאי המחקר הנוכחי ביחידות צה"ל השונות. צפייה במסמך המלא

השפעת מנהיגים ואישיותם על הארגון