top of page

מוקשי חשיבה "בימי קורונה"

פיתוח יכולת זיהוי וניהול נכון של המחשבות, יכול לסייע לחייל ולמפקד להתמודד טוב יותר במצבי מתח ולחץ שמזמנת תקופת הקורונה ולשפר את החוסן. מטרת הכלי לזהות את מוקשי החשיבה או המלכודות שאינם מועילים (מחשבות מוגזמות, קיצוניות, שיפוטיות והחלטיות), ללמוד להיפטר מהם ולשוב לחשיבה בהירה ותפקוד אפקטיבי. תרגול רב וחוזר של השימוש בכלי מפתח את התודעה לדפוסי החשיבה ומחזק את הכשירות המחשבתית - היכולת לנהל את המחשבות גם במצבי מתח ולחץ. ניסחו וערכו: קרן שחף, אורית זומר-בליצר, דן שוורץ ונטע ברגר

מוקשי חשיבה "בימי קורונה"
bottom of page