top of page

מנהיגות בעידן הדיגיטלי

דו"ח מחקר מבית הספר למנהל עסקים של MIT  התקציר המובא כאן מסכם ממצאים מתוך מחקר מקיף וגלובלי שנערך לאחרונה על ידי צוות בית הספר למנהל עסקים MIT Sloan. המחקר התמקד ב-"ספר ההדרכה" שנדרש כעת למנהיגות בעידן הדיגיטלי.  כתיבה ענפה עוסקת ביכולות הנדרשות למנהיגות בעת הנוכחית, ובדגש על הכלכלה הדיגיטלית שמייצרת טרנספורמציה עמוקה בארגונים רבים. הדו"ח מציג בצורה בהירה ונגישה את עיקרי ההבנות שכדאי למנהיגים להפנים ולאמץ על מנת לשגשג גם בעידן החדש אשר לפתחנו. קישור לדו"ח המלא נמצא בגוף התקציר. צפייה במסמך המלא

מנהיגות בעידן הדיגיטלי
bottom of page