top of page

מנהיגות בעת שביתה: לקחים משביתת כורי הפחם בבריטניה

מה אפשר ללמוד על מנהיגות בעת שביתה, מהשביתה הגדולה של הכורים בבריטניה ב-1984? המאמר המובא כאן אינו עוסק במנהיגות באופן ישיר אלא מספר את סיפור השובתים – עובדי מכרות הפחם, מנהיג איגוד העובדים ארתור סקרגיל, ואחת מרגרט תאצ'ר – "אשת הברזל". לסיפור, שהגיע לסיומו כבר לפני שנים רבות, יש קווי דמיון גם לאירועים עדכניים שמתרחשים בישראל ובעולם. קריאה במאמר יכולה ללמד על חשיבה אסטרטגית, חשיבה טקטית, על ייצור נרטיבים ודעת קהל, על רתימה בעת משבר וכל אלה מהווים חלק מ מנהיגות . לחצו לכניסה למאמר המלא

מנהיגות בעת שביתה: לקחים משביתת כורי הפחם בבריטניה
bottom of page