top of page

מנהיגות מקדמת חוסן בקורונה

(COVID-19) המהות של מנהיגות מקדמת חוסן: התאוששות ארגונים מוירוס הקורונה תקציר המאמר המובא כאן נכתב כחלק מסדרת מאמרים בנושא מנהיגות בעת משבר על ידי מנהל בכיר בחברת Deloitte. אנו נכנסים כעת לשלב הבא או אולי לשלב 'אחר' בהתמודדות החברתית האנושית והעסקית עם וירוס הקורונה והשלכותיו מרחיקות הלכת. המאמר הבא מתמקד במנהיגות מקדמת חוסן ככזו שיכולה לסייע להתאוששות ארגונים מהמשבר. בתוך כך דן הכותב במרכיבי הליבה השינוי המחשבתי שהיא דורשת ממנהיגים ומעובדים, החשיבות של בניית – של מנהיגות מקדמת חוסן אמון כזרז לתהליכי התאוששות והחלמה, היכולת לפעול תחת אי וודאות ועוד. קריאה נעימה! צפייה במסמך המלא

מנהיגות מקדמת חוסן בקורונה
bottom of page