top of page

נתיב המנהיגות בבה"ד 1

פיתוח מנהיגות בהכשרות פיקודיות לדרגה/ תפקיד, הינו מכלול של תהליכים אישיים וקבוצתיים שנועדו לפתח את הידע המיומנויות והמודעות של המפקדים, לשפר את תחושת המסוגלות שלהם ולסייע בגיבוש תפיסת תפקיד פיקודית מנהיגותית. כאשר מקיימים תהליך פיתוח מנהיגות ממוסד לדרגה/תפקיד, חשוב לבחון תחילה מהם האתגרים המרכזיים של אותם בעלי תפקיד או דרגה ומתוך אתגרים אלו, למקד מהם ההישגים הנדרשים בסיום תהליך ההכשרה ומתוך כך מה נדרש לפתח. נתיב המנהיגות בהכשרה הינו צבר המופעים והפעילויות הפרוסים לאורך ההכשרה, שמכוונים לבנות את החניכים להישגים הנדרשים מהם. הללו כוללים ידע, מיומנות פיתוח מודעות, בניית מסוגלות ותפיסת תפקיד פיקודית מנהיגותית. לצד נתיב מנהיגות לחניכים, מתקיים נתיב פיתוח מקדים לסגל הפיקודי בהכשרה כדי להכינו למשימת הובלת הנתיב. להלן מוצגים ההישגים הנדרשים ונתיב המנהיגות של בית הספר לקצינים (בהד 1).

נתיב המנהיגות בבה"ד 1
bottom of page