סילוק מוקשי חשיבה

הופק בשיתוף עם ענף מלו"פ, המכללות הצבאיות

סילוק מוקשי חשיבה