סרטון הדרכה לכניסה לתפקיד לדרג הסא"ל

הסרטון הבא מציג ארבעה מודלים לאבחון ארגוני למפקד בכניסה לתפקיד: מודל ההגה לתרבות ארגונית, מודל 7s של מקינזי, מודל swot ומיפוי בעלי עניין. הסרטון מציג בקצרה את עיקרי המודלים ואת האופן לעבוד איתו. הסרטון לקוח מתוך הכשרת פו"מ אפק, לסא"לים בסביבת המטה.

סרטון הדרכה לכניסה לתפקיד לדרג הסא"ל