top of page

עקרונות לבניית מסגרת

מהי בניית מסגרת? בניית מסגרת היא תהליך של מעבר מפרטים לצוות עבודה אורגני מגובש . זוהי פעילות יזומה המאפשרת לסגל פלוגה/צוות /מפקדי המסגרת להתארגן לקראת המשימה המשותפת שעומדת לפניהם. למי מיועדת הפעילות? 1. לסגלי מפקדים בהכשרה (לפני פתיחת מחזור ההכשרה). 2. למסגרות בהן מפקד המסגרת מתחלף. 3. בכל מקרה בו ישנו שינוי משמעותי בהרכב חברי המסגרת. הישגים נדרשים לבניית מסגרת 1. גיבוש המסגרת כצוות עבודה 2. התמקמות המפקד ומפקדי המשנה במסגרתם. 3. יצירת מחויבות של חברי המסגרת למשימה המרכזית שלהם ולמפקד. 4. קביעת מדיניות עבודה. 5. גיבוש פורומי עבודה שונים בתוך המסגרת. 6. גישור על פערים בעמדות ובתפיסות בין אנשי המסגרת. לו"ז מוצע לבניית מסגרת לסיכום, יש להדגיש כי החלקים של בניית המסגרת עשויים להשתנות ממחזור למחזור, בהתאם לתמונת המצב הקיימת ולשיקול דעתו של מפקד המסגרת. למשל - עבור מפקד חדש, יינתן דגש גדול יותר לחלק של "אני מאמין מפקד", לעומת מצב שבו כולם כבר מכירים את המפקד. על כן, המפקד יוכל להפעיל שיקול דעת כמה זמן להקדיש לאיזה חלק. מומלץ להתייעץ ולהעזר ביועץ הארגוני.

עקרונות לבניית מסגרת
bottom of page