top of page

פיקוד על יחידת מילואים – הבנות סוציולוגיות ויעדים מנהיגותיים

המאמר מתייחס למילואים כמסגרת שייכות המוגדרת כ"מקום השלישי", זאת לצד הבית והמשפחה (שמוגדרים "המקום הראשון") והעבודה (שמוגדרת "המקום השני"). מאמר זה מציע כלים למפקדים ליצירת יחידה שתתפקד כמסגרת שייכות משמעותית מתוך הבנה כי תקופת המילואים היא תקופה ייחודית אשר מזמנת קושי ואתגר לצד סיפוק והנאה. בתוך כך, גמישות בניהול המעברים בין התפקידים ביחידה, העברת אינפורמציה שוטפת לכלל היחידה, מנהיגות משתפת ועוד.

פיקוד על יחידת מילואים – הבנות סוציולוגיות ויעדים מנהיגותיים
bottom of page