top of page

פיתוח פקודים

בתור מפקד נדרש ממך לפתח את פקודיך על מנת לרתום אותם אליך, לייצר מוטיבציה ולהגדיל את אפקטיביות הפרט והמסגרת וכמו כן כחלק מאחריותך כלפיהם כמפקדם האישי. אם תדע להתבונן בפקוד כשלם תוכל לפתח אותו בנושאים הרלוונטיים אליו ואל המשימה אליה נדרש. הפרט כשלם- למה זה חשוב? כאשר אתה רוצה להניע חייל למשימה או לפעולה, זכור שהחייל מושפע מגורמים רבים המשפיעים על התפקוד שלו. החל מהמצב האישי והמצב בבית, דרך ההשתלבות החברתית שלו, המוטיבציה שלו לתפקיד ולשירות, ועוד. אם ברצונך לפתח את החייל ולהניע אותו אתה נדרש להתבונן בכלל הגורמים, וכך תוכל לקדם את החייל להגדיל את האפקטיביות שלו בביצוע משימתו וברתימתו אליך ולשירות. איך ניתן להתבונן בפרט כשלם ולפתח אותו? שלב ראשון- הכרות עם החייל כבר בשלב ההכרות קיים שיח מקיף עם החייל, שאל שאלות המתייחסות ל: רקע אישי- מצב בבית, מצב רפואי, משפחה, זוגיות, תחביבים, וכו. רקע צבאי- פרטי הכשרה, איך היה לו, לאן רוצה להגיע, כמה זמן ביחידה, הישגים אישיים בהכשרה וכו'. מצב חברתי- איך הולך לו ביחידה, איך הוא בעבודה בצוות, עם מי מסתובב בזמנים פנויים, האם מכיר מישהו מלפני, מה חשוב לו שהצוות יהיה עבורו וכו'. מחויבות למפקד- איך היה לו עם מפקדיו עד כה, מה חשוב לו שהמפקד יהיה עבורו, מה הוא צריך ממך וכו'. מוטיבציה לשירות ולתפקיד- האם רצה את התפקיד, איך הולך לו, איך הוא מרגיש במערכת בכלל, שאיפות לקידום והתפתחות וכו'. תחושת מסוגלות- האם הוא מרגיש כשיר לביצוע תפקידו, איפה היה רוצה להתפתח, מה הוא צריך כדי להצליח, מה מקשה עליו וכו'. חוזקות וחולשות אישיות כפי שהוא רואה אותם. שלב שני- קביעת יעדים חשוב יחד עם החייל והגדר יעדים אישיים לחייל. התחשב במידע שאספת בשלב הקודם וקבע יעדים אישיים ומקצועיים בהתאם למצבו האישי, ליכולותיו כפי שאתה רואה אותן ולצרכי המסגרת. הקפד על 2-3 יעדים, ברורים וברי השגה. קבע מועד לבחינה נוספת, וחשוב על דרכים פרקטיות לעמידה ביעד. (צילום: דובר צה"ל) שלב שלישי- ביצוע תהליך מול יעדים שלב זה כולל ביצוע משימות וחניכה על הדרכים הפרקטיות לעמידה ביעדים כפי שפורט בשלב הקודם. בשלב זה ייכנסו אישורי תוכניות, משובים, שיחות ותהליכי הערכה שעליך לבצע לחייל מול היעדים האישיים שלו תוך התחשבות במצבו האישי ובשינויים בנתונים ובמידע שאספת בשלב הראשון. (כך למשל- אם היה אירוע חריג משמעתי, יכול להיות שינוי ברמת המוטיבציה של החייל, או בתחושת המסוגלות שלו). שלב רביעי- ביצוע סטאטוס (כולל יעדים להמשך) הדרך היחידה לשמור על רלוונטיות ועל יכולת לפתח את החייל בצורה מדויקת היא קביעת זמנים קבועים ומוגדרים לביצוע סטאטוס הכולל- שיחה אישית עם החייל על מצבו, ההתקדמות שלו לתחושתו, שינויים נדרשים ותחושות אישיות שלו מהתהליך, חשיבה וביצוע שינויים ביעדים לאחר שיחה עם החייל, בחינה ותיקוף של פרקטיקות לעמידה ביעדים. בשביל לשמור על אפקטיביות יש לקיים סטאטוס לכל הפחות מדי רבעון (בשירות סדיר) ולא יותר מפעם בחודש וחצי. לסיכום, יש לזכור שבשביל שהמושג "פיתוח פקודים" לא יישאר רק בגדר סיסמא, חשוב להקפיד על פעולות סדורות ויזומות שיסייעו לך כמפקד לעמוד באתגר פיתוח הפקודים בצורה טובה. ערכה וניסחה: נטע ברגר

פיתוח פקודים
bottom of page