top of page

שלבים בהתפתחות תפיסת תפקידו של מג"ד המילואים

אירועי מלחמת לבנות השנייה הבהירו לצבא ולחברה הישראלית כי יש צורך לייצר שינוי בייעוד כוחות המילואים, וזאת לנוכח הצרכים והאיומים המתחדשים. אוגדת יהודה ושומרון לקחה על עצמה משימה של בניית כוח מילואים משמעותי, שישמש כחירום ככוח מחליף ליחידות הסדירות שיוקפצו למשימותיהם באופרטיביות בצפון הארץ ובדרומה. מטרת המאמר, שנכתב בשנת 2010, היא להציג תובנות ארגוניות על שלבים התפתחותיים בתפיסת תפקיד מג"ד המילואים והשלכותיהם, וכן הצגת שתי סוגיות נגזרות: הכשרת מג"דים במילואים ותפקיד המג"ד הסדיר ומח"ט המילואים במינוי משני. כניסה למאמר המלא כתיבה: אביחי יפת

שלבים בהתפתחות תפיסת תפקידו של מג"ד המילואים
bottom of page