top of page

ארבע מסורות מנהיגות בצה"ל

הפרק המובא כאן – מאת אביהו רונן – עוסק בנושא של "מסורות מנהיגות". מסורות מנהיגות היא מערכת מסוימת של ערכים, נורמות, התנהגות ותפיסות פיקוד, המועברים מדור אחד של מפקדים לדור הבא, ומעצבים את התנהגותו של דור המפקדים החדש. ביטוי זה מצביע על אופיו ההיסטורי, הדינאמי והלא-כתוב של מושג המנהיגות בצה"ל.

המפקדים בצה"ל אינם יוצרים את כללי התנהגותם ותפיסות הפיקוד שלהם בבחינת יש מאין. במקום זאת – המנהיגות של מפקדי צה"ל מתגבשת במידה רבה כתוצאה מחיקוי מפקדים ותיקים, קבלת עצות ומסרים ממפקדים קודמים, הטעמת סיפורי מורשת קרב, לימוד טכניקות פיקוד ושליטה בבית ספר למפקדים ועוד. זוהי "תורת מנהיגות" שמתפתחת בצורות שונות בהתאם ליחידות, לתקופות ולאנשים. לסוג כזה של תורה מתאים המונח "מסורת".

הפרק המובא כאן מציג ארבע מסורות מנהיגות שכאלו והוא חשוב לכל מפקד שמבקש להעמיק את הידע על שורשי המנהיגות הצה"לית. מסורות אלה הן – מסורת הפלמ"ח (המפקד העצמאי), מסורת הצבא הבריטי (הקצין המקצועי), מסורת הצנחנים ומסורת המנהיגות בשריון.

כתיבה: אביהו רונן136 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page