top of page

"דברים שרואים משם לא רואים מכאן" - אתגרי ומאפייני הפיקוד הבכיר

הסקירה הבאה מתייחסת למאפיינים הייחודיים הנדרשים מהמפקד במעבר לדרג בכיר, מתוך הנחה שמתקיימת "קפיצת מדרגה" משמעותית במעבר זה. קפיצת המדרגה במעבר לדרג בכיר, מחייבת את המפקד להתמודד עם אתגרים חדשים ולפתח יכולות חדשות, שיידונו להלן.


מה מייחד את הדרג הבכיר?

כמפקד בכיר, סביר כי תפגוש מספר מאפיינים ייחודיים בתפקיד:

1. מימד וירטואלי - משך ועוצמת חשיפתך לעיני פקודיך שאינם כפיפיך הישירים הינו מצומצם עד בלתי נראה לעין. האתגר המרכזי שיעמוד לפתחך הוא איך לייצר מצב של "רחוק מהעין, קרוב אל הלב".

2. "דברים שרואים משם לא רואים מכאן" - הבדל הגילאים והמרחק ההיררכי בינך לבין הדרג הזוטר מייצרים ריחוק של מעמד חברתי- תרבותי .

3. "מנהיג הוא סוחר של תקווה" (נפוליאון בונפרטה) - כל כניסה של מפקד חדש, מביאה עימה ציפיות מצד פקודים. מאחר שההתרחשויות האירגוניות מורכבות וקשות להבנה, פקודיך ייחסו למעשיך הרבה יותר השפעה על המתרחש באירגון מזו שיש לך בפועל גם לטוב וגם לרע. תופעה זאת גם זכתה לשם "הרומנטיקה של המנהיגות".

4. מנהיגות סימבולית - זכור כי ההתנהגות היום יומית שלך כמפקד הינה בעלת השפעה משמעותית יותר על מנהגיך מאשר מילותיך. כל פעולה שתנקוט (מתן תגמולים , מינוי והדחה, הקצאת זמן לנוכחות באירועים חשובים/קריטיים וכו'), תעצב את שדרת הפיקוד שתחתיך ותהווה לסמל של התרבות האירוגנית ביחידתך.

5. "כאריזמה של המשרה" (מקס וובר) - הכוונה היא כי בגלל שמרבית פקודיך לא יפגשו אותך לעיתים קרובות ואף כלל לא, ציפיותיהם אליך ינבעו לא מתוקף היכרות עם תכונותיך האישיות אלא מתוקף ציפיות המיוחסות למפקד היחידה הבכיר באשר הוא.


מהם אתגרי התפקיד שלך בדרג הבכיר?

ניתן לחלק את אתגרי התפקיד בדרג הבכיר לשניים: אתגרים ברמת המשימה ואתגרים ברמת המסגרת.

אתגרים ברמת המשימה

1. מגבלות מוטת השליטה - אינך יכול לראות את השלם. על כן יהיה עליך לבנות את תמונת המצב השלמה מתוך הישענות על פיסות וחלקי מידע שתקבל מכפיפיך. חשוב לזכור כי גם כפיפיך אינם רואים את השלם וכי הם נתונים למגבלות של ידע חלקי/ עיוות/ סינון מידע. יחד עם זאת ועל כל זאת, תידרש לקבל החלטות אשר מבוססות על תמונת מצב חלקית.

2. עומס מידע - ככל שדרגתך גבוהה יותר, עליך לטפל בכמות גדולה יותר של מידע ולדעת "לבור את הבר מן התבן".

3. עיצוב מדיניות והובלה של משימה מורכבת:

חוקר בשם אליוט ז'אק (1989) הגדיר את המדד של "משך זמן השלמת משימה" כמדד המהווה בסיס אוניברסלי לבכירות באירגון. מדד זה לוקח בחשבון את טווח שיקול הדעת של המנהל על פי משך הזמן הארוך ביותר הנדרש ממנו להשלמת משימה נתונה.

קיימות 4 רמות של מורכבות משימות שבהן עוסק המפקד הבכיר:

1. משימה בדרג נמוך: הפעולה מתבצעת על פי שיטות שנלמדו/תרגולות. אין פה מקום ליצירתיות אלא רק חישוב והתאמה של נוסחה למצב.

2. משימה בדרג השני: אין די בעבודה לפי נוסחאות אלא יש לפתור בעיות במקום שהנוסחאות אינן מתאימות. זוהי רמה של תיכנון אופרטיבי שבה צוברים את הנתונים בהדרגה עד שאפשר לפתור את הבעיה. יש לבחון את מה שקורה כדי לצפות בעיות ומכשולים אפשריים.

3. משימה בדרג השלישי: זוהי עבודה עם רעיונות פתוחים בתחום שבו כל אחד רואה את הדברים אחרת. לכן צריכים לבנות חוזה משותף שיש עליו הסכמה.

4. משימות בו זמניות ורב זירתיות/מימדיות: החוקר ז'אק מדמה את זה למטפאורה של נהיגת כרכרה הרתומה ל3 סוסים באמצעות 3 מערכות של מושכות. העגלון צריך למשוך או להרפות כל אחת מהמשוכות באופן סימולטני כך שהכרכרה תנוע באופן חלק. הקושי העיקרי הוא מיקוד מאוזן של קשב לגבי כל מרכיב ביחס למרכיבים אחרים.

בהקשר הזה, כדאי להכיר את המושג "משימה מורכבת דינמית" – מונח של פיטר סאנג'י שכוונתו שהסיבה והמסובב אינם נמצאים באותו מרחב. על כן התערבויות מובנות מאליהן אינן מניבות את התוצאות שמצפים להן.

אתגרים ברמת המסגרת

בניית אמון: בניית אמון מול רמ"מ ומול כפיפים איננה קורית במקרה כאשר מפקדים באופן וירטואלי על אירגון.

על מנת שאמון יבנה בתוך אירגון, תידרש להוכיח אל מול הרמה הממונה שלך, עמיתיך וכפיפיך באופן הדדי:

1. כי אתם חולקים מטרה/כוונה/תכלית משותפת.

2. כי כל אחד מכם מקצועי ומומחה בתחומו ובדרגתו.

3. כי כל אחד מכם בעל מוטיבציה גבוהה לביצוע המשימה ובעל כוונה טובה.

לכידות הצוותית ויכולת ניהול תקשורת וקונפליקטים: כשאנשים לא מתראים על בסיס יום יומי כי הם מפוזרים על פני מרחב גיאוגרפי ויחידות גיאוגרפיות שונה, הם מתקשים לראות איך העבודה של כל אחד מהפרטים מהמקום שבו הוא עובד משפיעה על חזון היחידה והעמיתים ליחידה. המחויבות והאמפתיה כלפי האחר הולכת וקטינה.

אילו כישורים נדרשים ממך על מנת להצליח בתפקידך?

חשוב לדעת כי המעבר לתפקיד הבכיר אינו כולל באופן אוטומטי גם את היכולות והכישורים שהתפקיד מחייב.

היכולות הללו לרוב נרכשות בהדרגה, תוך כדי מילוי התפקיד.

ניתן לחלק את הכישורים הנדרשים לשתי רמות - רמה חשיבתית ורמה רגשית.

כישורים ברמה החשיבתית

משימות הפיקוד ברמה הטקטית מחייבות כישורים שונים ממשימות ברמה המערכתית:

1. יכולת עבודה במעגלי משוב ארוכי טווח - מרווח הזמן העובר בין הפעולה לתוצאותיה ברמה המערכתית הוא ארוך יותר מאשר ברמה הטקטית. על כן, כמפקד הבכיר תתקשה לבצע תיקונים ושינויים תכופים.

2. המשכיות ורציפות כמושגי מפתח בחשיבתך כמפקד בכיר - כמפקד ברמה המערכתית אתה חייב ללמוד לווסת את עצמך מול הנטייה לערוך שינויים חפוזים ביחידתך. זאת מתוך הבנה שעלות השינויים התכופים עלולה להיות גבוהה.

3. מסגרת חשיבה של ניגודיות משלימה משמשת כיחידת חשיבה בסיסית בין מטרות ארוכות טווח למשימות לטווח הקצר. כך למשל: ריכוז הכוח ושימור הכוח הם שני היבטים משלימים.

4. המשגה מופשטת - הרמה הגבוהה ביותר של חשיבה הנדרשת מהמפקד הבכיר היא היכולת לחרוג מעבר לפרדיגמת החשיבה הקיימת/המושרשת.

כישורים ברמה הרגשית

1. יכולת לשאת אי ודאות הכרוכה במצבי עמימות בפרק זמן ממושך, מבלי לקפוץ להחלטה נחפזת ובמבלי לפעול - זאת בשל המרווח בין הפעולה לבין קבלת המידע על תוצאותיה . על כן, נדרשת ממך היכולת לשהות בשלבי השאלה ובשלבי זיהוי הבעיות טרם הקפיצה לפתרונות.

2. מסוגלות רגשית להכלת ניגודים - יכולת רגשית שכזאת היא פונקציה של בגרות נפשית המאפשרת לתפוס את העולם במונחים יחסיים ולא כוללניים ומוחלטים. העולם אינו "או/או" אלא "גם וגם".

3. ראיית הנולד כלפי מלוא טווח התוצאות - חשוב שתדע להביא בחשבון טווח רחב של תוצאות מעשיך הן בטווח המיידי והקצר, הן בטווח הארוך, במעגל הצבאי, המדיני והחברתי.

4. יכולת לעמוד במצב קבוע של בדידות וריחוק רגשי - חשוב שתלמד להכיר ולקבל כי מנהיגותך נשענת פחות על אישיותך ועל יכולותיך ליצור מחויבות אישית של פקודית כלפיך ויותר על יכולתך ליצור אירגון שאנשיו פועלים מכוח זיקתם לערכים משותפים ולמטרות ברורות. עליך ללמוד להשהות את הסיפוקים הכרוכים בקשר בלתי אמצעי ותכוף עם אנשי האירגון ולקבל על עצמך את הבדידות הכרוכה במעמדך כבכיר.


לסיכום, הדרג הבכיר הוא בעל מאפיינים ייחודיים, המצריכים מהמפקד שינוי תפיסתי באופן שבו מנתח מצבים וכן באופן שבו מחליט לפעול. עיקר קפיצת המדרגה מתאפיין בצורך להתנהל במרחק של "זום אאוט" (הסתכלות ארוכת טווח, הסתכלות על המערכת מלמעלה, ריחוק מהדרגים הזוטרים) וכן בהתמודדות עם רמת המורכבות הגבוהה של מצבים (לקיחת מספר שיקולים בחשבון, התמודדות עם צרכים סותרים, הבנה שכל דבר יכול להיות "גם וגם" ולא חד משמעי). ככל שהמפקד הבכיר ייטיב להכיר מאפיינים אלו, כך יוכל להתמודד עמם בצורה יותר מועילה ומיטיבה עבורו ועבור המערכת.

 

ערכה וניסחה: נגה הופמן-פלאם


מקורות:

1. מאמר של אלטמן אבי "פיתוח מנהיגו בדרג הבכיר" הלקוח מתוך הספר מנהיגות ופיתוח מנהיגות בעריכת איציק גונן ואליאב זכאי, 2001 .

2. מאמר של צבי לניר "סף החשיבה האסטרגית" אשר התפרסם בגליון 326 של מערכות.

3. עבודת סוף שנה, מנהיגות מקרבת מרחוק, אע"צ נגה הופמן-פלאם, ביסל"ם 2019.

739 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page