top of page

בד"ח החמש- הטמעת תפיסת הפיקוד ביחידתך

דילמה לדוגמא

עידו הינו מ"מ שרוצה להטמיע היטב את התפיסה הפיקודית שלו בקרב פקודיו. קיימות שתי נורמות מרכזיות שהוא רוצה שהפקודים שלו יפנימו:

1. לויאליות (בתוך המשרד המ"כים מתווכחים ומביעים את דעתם, אבל "בחוץ"- לויאליים)

2. ערך לציוד

כיצד עידו יוכל לוודא שהמסרים של התפיסה הפיקודית שלו אכן הועברו בצורה טובה לפקודיו?


"בד"ח החמש" - כלי להטמעת התפיסה הפיקודית / יונתי בהט

"בד"ח (=בדיקה חיונית) החמש" הינו כלי שמאפשר למפקד להטמיע את התפיסה הפיקודית שלו. באמצעות 5 בדיקות חיוניות, המפקד יכול לבדוק אם הוא עושה את הדברים הנכונים כדי להעביר מסרים ולהטמיע נורמות שהוא רוצה שיתקיימו בתרבות של המסגרת שלו.

כאשר ישנה התאמה בין מרכיבי הבד"ח, המסר יעבור בצורה טובה ויוטמע בתרבות, אך כאשר באחד המרכיבים המסר אחד ובשני אחר ייווצר בלבול, הנורמות לא יתקיימו ואף יווצר כעס כלפי המפקד.טבלת מרכיבי בד"ח החמשבחזרה לדוגמא:

נדגים באמצעות כל אחת מהנורמות שחשובות לעידו, כיצד יוכל לוודא שהן מוטמעות:

1. לויאליות:

2. ערך לציוד:


לסיכום, בד"ח החמש הוא כלי פרקטי למפקד להטמעת המסרים הפיקודיים שלו. הכלי מדגים שלא מספיק רק מה שהמפקד אומר (עמודה ראשונה בטבלה), אלא חשוב לנקוט פעולות נוספות שתומכות את האמירות הפיקודיות (ארבעת העמודות הנוספות בטבלה), כדי לוודא שהמסרים אכן מחלחלים מטה.

 

ערכו וניסחו: יוני חי וקמליה ויטנר, על פי מודל שיונתי בהט


1,085 צפיותתגובה 1

1 commentaire


Invité
04 juin 2023

בדיקה

J'aime
bottom of page