top of page

הקשר בין מחקר פעולה ותהליכי פיתוח מנהיגות

מטרתם של תהליכי פיתוח מנהיגות היא לפתח את יכולותיו של המנהיג להוביל את מונהגיו בארגון בו הוא נמצא. המחקר הנוכחי ביקש לבחון תהליך פיתוח מנהיגות ייעודי למנהיגים חינוכיים באזורים המוגדרים כפריפריה חברתית-גיאוגרפית, כלומר, אזורים כפריים בעלי שיעור עוני גבוה בדרום-מזרח ארצות הברית. בליבו של תהליך זה עמדה קבוצת עמיתים ללמידת מנהיגות, הכללה מנהלי בתי ספר מ12- מרחבים שונים, לצד יועצים לפיתוח מנהיגות ונציגים פדגוגיים. על ידי ניתוח ראיונות עומק עם המשתתפים השונים וניתוח תצפיות לאורך התהליך, מציע המחקר ארבע תרומות מרכזיות לפיתוח מנהיגות – למידה מותאמת-אישית, התמקדות בתהליך, ייעוץ והנחייה וקבוצת עמיתים. מחקר זה רלוונטי למפקדי צה"ל וליועצים לפיתוח מנהיגות דווקא משום שהוא מתמקד בלמידת מבוגרים, ומציג מודל מתכלל ובו דגשים ללמידה אפקטיבית של יכולות מנהיגותיות. כמו כן, אפשר ללמוד ממנו על האופן בו ניתן ורצוי להעריך אפקטיביות של תכניות לפיתוח מנהיגות לאורך זמן. בהקשרים צבאיים, תהליכי פיתוח מנהיגות המשלבים ייעוץ, למידה עצמאית וקבוצות עמיתים של מפקדים יכולים לתרום רבות ליכולות המנהיגות בצה"ל.

272 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page