top of page

חוסן למפקד בתקופת קורונה

תקופת הקורונה מפגישה את המפקד עם אתגרים ייחודיים ומאופיינת באי ודאות רבה, שינויים תכופים, והתמודדויות ייחודיות עם פקודים והורים. לשימושך 3 כלים המסייעים לפרוק מתח ולהעלות את החוסן.


58 צפיות0 תגובות
bottom of page