top of page

כניסה לתפקיד רמ"ד במטה

מיהו הרמ"ד במטה?

המילה האנגלית לקצין – officer, כמו גם המילה האנגלית למשרד – office, נגזרות שתיהן מהביטוי הלטיני officiarius שמשמעו "רשמי". האם קצין המטה היושב במשרד הוא מייצג הרשמיות? אם כן, באיזה מובן? למה בעצם נכנס אדם, הנכנס לתפקיד רמ"ד במטה?

בהגדרה הצבאית למנהיגות, המתוארת כ"יכולת המפקד להוביל את פקודיו להישג הנדרש, נוכח ועל אף כל קושי" (תוה"ד 2013), הוקדשה פיסקה נפרדת לייחודיות של קצין המטה. קצין המטה מתואר בה כאמון על נגזרת ייחודית שבה הוא מביא לידי ביטוי את מקצועו הצבאי ומומחיותו, מתוכה הוא משפיע, תוך חתירה קבועה לאיזון בין הייחוד המקצועי למסגרת הכוללת.

אם כן, הרמ"ד במטה אחראי על תחום מומחיות, לעיתים היחיד בארגון האחראי על תחום מומחיות מסוים. הרמד במטה הוא מי ששיפוטו בלתי ניתן להחלפה, ושהמלצותיו יעלו למעלה, ויהוו מצע להחלטות צבאיות ואף לעיתים מדינתיות.


אתגרי הרמ"ד במטה

לרמ"ד במטה מספר אתגרים עמם מתמודד

1. מתח בין הארגון לתחום המומחיות: מחקרים שבחנו את אתגרי הרמ"ד במטה, הדגישו את המתח בין שותפות בתהליכים ארגוניים אסטרטגיים – הדורשים הבנה בmain business הארגוני, ובין התמקצעות ומומחיות ספציפית – היותו המומחה היחיד מסוגו בצה"ל לעניין, עם האחריות והבדידות הכרוכים בכך.

2. מתח בין פרופסיה לפיקוד: מתח נוסף בכניסה לתפקיד הוא המתח בין הזהות הפרופסיונאלית לזהות הפיקודית- כלומר בין הרצון לממש את המקצוע שלו בתפקיד (להיות מהנדס, מתכנת, עו"ד וכו'), לבין הציפייה הארגונית והגדרת התפקיד – להיות מנהל/מפקד.

3. אתגר פיקודי: אתגר מהותי נוסף בתפקיד הרמ"ד במטה, עולה מהאתגר הפיקודי - בוודאי כשזה התפקיד הפיקודי/ניהולי הראשון של הקצין. אך גם אם פיקד בעבר על חיילים, הוא נדרש כעת לפיקוד על קצינים ולהובלת מסגרת ותחום, כך שבמקביל לאתגרים המקצועיים, הרמ"ד עוסק בסוגיות של בניית צוות, הובלה והנעה של פקודיו, ניהול זמן ומשימות, והנעה ללא סמכות.


פיקוד ומנהיגות במטה

פיקוד ומנהיגות הרמ"ד במטה מתאפיינים בכמה היבטים מרכזיים:

1. מנהיגות פרופסיונאלית - היכולת להתמקם באופן מקצועי מחד והיכולת להניע את הפקודים, שהם בעצמם מומחים, מאידך. כמו כן מנהיגות פרופסיונאלית מתבטאת ביכולת לשלב בין השפעה דרך המקצועיות לבין השפעה במישור הפיקודי הפורמאלי. לכל זאת נדרש המפקד במטה, כאשר אין הוא בהכרח ה-מומחה בתחומו. ייתכן אפילו ופקודיו יותר מומחים ממנו, מה שעשוי לאתגר את הסמכות המקצועית שלו.

2. מנהיגות משתפת - היכולת להכליל את הפקודים ובעלי העניין האחרים בתהליכי קבלת ההחלטות, להפוך אותם למשפיעים, על מנת לקבל החלטות מיטביות, תוך שמירה על העמדה המנהיגותית בתוך התהליך.

בהמשך לכך, חשוב לציין גם את הצורך בהנעה ללא סמכות – עבודה לרוחב, השפעה על קולגות, יציאת שיתופי פעולה עם עמיתים והתמקמות מולם.

3. לבסוף, הרמ"ד במטה שותף בעבודות מטה חוצות גופים, לעיתים אף בצוותים המורכבים מהיררכיות שונות, ונדרש לייצג בהן את עמדת הגוף אליו הוא שייך. האתגר גובר בכניסה לתפקיד, כאשר הוא לא בהכרח עדיין מבין לעומק את תחום הדעת שלו ברמת המומחיות הנדרשת.


צילום: אגף התקשוב וההגנה בסייבר


אילו מיומנויות נדרשות לרמ"ד במטה בכניסה לתפקיד?

הרמ"ד הנכנס לתפקידו, יידרש לשכלול או לרכישה של מספר מיומנויות חדשות.

ראשית, עליו לערוך אבחון של המדור אליו הוא נכנס בכדי להבין: מה המשימה המרכזית של המדור?, מה התהליכים המרכזיים?, מי בעלי התפקידים בתוכו ומחוצה לו?, מה החוזקות והחולשות של המדור?, וכן הלאה.

בנוסף, כאמור בניית הצוות שלו היא מרכיב מרכזי בהצלחתו. כלומר חיבור וסינכרון האנשים הן ברמה החברתית והן ברמה המשימתית, יהוו מרכיב משמעותי ומתמשך בהצלחתו. לצורך כך, עליו לשכלל את מיומנויות התקשורת הבין אישית שלו: קודם כל יכולת ההקשבה שלו, לצד מיומנויות כמו ניהול מו"מ, ניהול שיחה קשה ועוד.

לצד זאת, מיומנות חשובה בעת הזו היא היכולת להנהיג ולפקד באי ודאות.

לבסוף, מיומנות שהולכת ונהיית משמעותית יותר ככל שעולים בסולם הדרגות, היא היכולת להבין ולהשפיע בארגון, כלומר פוליטיקה ארגונית. על הרמ"ד להיות מסוגל להבין את סבך האינטרסים, הכוחות והקשרים בהם הוא פועל, ולפעול בהם בצורה מיטבית, כדי לחתור למימוש אחריותו.


נסיים במילותיו החשובות של הרמטכ"ל לשעבר, מוטה גור, שמזכיר את חשיבותה של הבעת הדעה:

"זוהי זכות גדולה- וזוהי גם חובתו, כקצין מטה להביע דעתו (בטאקט, בשכל ובאומץ לב) ולהיאבק למענה. המאבק הינו מסוכן. אולם חוסר מאבק מסוכן שבעתיים. המאבק מסוכן לפרט. לקצין המטה. חוסר המאבק מסכן את הצבא".

 

ערך וניסח: אמיר אסנין

915 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page