top of page

"כקשר חם" – מרכיבים מנטאליים כחלק מהכנה מבצעית למלחמה

המאמר עוסק במוכנות המנטאלית למלחמה של לוחמים ומפקדים, דרך מקרה הבוחן של מבצע "עופרת יצוקה". ההיבטים המנטאליים הם מכלול ההיבטים השכליים והרגשיים, המתארים והמשפיעים על מצבו של האדם. השאלה כיצד רצוי להתמודד עם עוצמות המלחמה כמצב קיצוני, השונה בתכלית משגרת הפרט והיחיד, נבחנת בכל שדות הלחימה גם כיום. מצב הלחימה מהווה שינוי ברמת הפרט וגם ברמת היחידה, אשר פועלת באופן שונה מהאופן שבו היא מתפקדת בשגרה.

במאמר מוצעת תפיסה חלופית לזו העומדת בבסיס ההכנות המנטאליות המתבצעות בצה"ל כיום. מטרת המאמר היא לקרוא תיגר על האופן המסורתי שאימץ הצבא, או חלקים ממנו, בתחום ההכנה המנטאלית, ולהציע תפיסה רלוונטית עם המלצות להמשך. עיקרה של תפיסה זו שהתחום המנטאלי והמקצועי משולבים זה בזה. הכשירות המנטאלית נבנית לאורך זמן, ללא הפרדה מתחומים מקצועיים ומבצעיים.

מראות של מנהיגות- גיליון 04

כתיבה: אל"ם רסאן עליאן


96 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page