top of page

מנהיגות ופיתוח מנהיגות בעידן של רשתות חברתיות

סוגיית הרשתות החברתיות היא סוגיה שנמצאת בשנים האחרונות באופן קבוע על סדר יומם של מפקדים ומהווה מבחינתם מוקד התמודדות פיקודי-מנהיגותי מרכזי. זאת כמובן בזיקה ישירה להתפתחות עידן המידע המספק עושר של התפתחויות והזדמנויות טכנולוגיות, וכן בזיקה להתפתחות המהירה של המדיה החברתית המהווה מרחב נוסף ומרכזי לשיתוף וליצירת קשרים – חברתיים, מקצועיים, אידיאולוגיים.

התפתחויות אלו מייצרות אתגרים ודילמות רבות בפי צה"ל כמערכת ובפני המפקדים. בתוך כך ניתן לציין אתגרים ודילמות לגבי הקשרים של מפקדים עם פקודיהם ברשתות החברתיות, היכולת "לשלוט" בהתנהגות החיילים ברשת ולייצר התנהלות נאותה ונורמטיבית, היכולת לקבוע, להטמיע ולאכוף כללים וקווים אדומים להתנהלות ברשת, הפוטנציאל (ולעיתים המימוש) של פגישה בביטחון מידע, שמירה על פרטיות וביטחון של החיילים ושל המפקדים ועוד.

מסמך זה מתמקד בהשפעות של עידן הרשתות החברתיות על פיקוד ומנהיגות צבאית. בתוך כך הוא ממפה את העמדות והתפיסות של מפקדים ביחס לשימוש ברשתות חברתיות ואת האתגרים שהשימוש ברשתות החברתיות מייצר, וכן מציע כיווני פעולה לפיתוח מנהיגות בהקשר זה.

כתיבה: שרית טובי436 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page