top of page

המקל והגזר

דוגמא לדילמה פיקודית

יואב הוא מ"כ בפלוגה מבצעית. במהלך מסדר סופ"ש, הכיתה שלו לא עמדה בזמן ובסטנדרט המצופה למסדר. הוא מעמיד את הכיתה ב-ח', מבהיר שאינו שבע רצון ומחליט לעשות מסדר חוזר. אחד החיילים הוותיקים והמובילים בכיתה (בד"כ מדובר בחייל ממושמע) מחליט שהוא "שובר את הכלים" ואומר שהוא לא מוכן לעמוד למסדר חוזר.

אילו כלים עומדים לרשותו של יואב להתמודד עם המצב?ענישה ותגמול

מתוקף סמכותך הפורמאלית, אחד מהכלים להנעת פקודים כמפקד הוא היכולת לתגמל התנהגות רצויה של חייליך או להענישם במקרה של ביצוע תקלות. בכך, אתה מעביר מסרים על הדברים החשובים לך, ואילו התנהגויות אתה מעריך ומצפה לראות.


ענישה

חשוב שתכיר מה מדרגיות הענישה במסגרת: על מה מענישים, מה נחשב חמור יותר ומה פחות, על מה מענישים "קל" ועל מה "כבד".


עקרונות הענישה

 • על העונש להיות פרופורציונאלי.

 • מיידיות – תגובה מהירה אך לא ב"שליפה". התגובה המיידית יכולה להיות אזהרה מסוג "אתייחס לכך בהמשך".

 • עקביות – תגובה הכרחית על כל עבירה בצורה עקבית, לאורך זמן. התעלמות כמוה כהסכמה.

 • עונש מתאים לעבירה – לדוגמא השלכת בדל סיגריה תגרור עונש ניקיון.

 • עונש מתאים לאדם – יש להפעיל רגישות להשפעה אפשרית של עונשים דומים על חיילים שונים.

 • חד פעמיות – לאחר העונש יש לעזור לחייל לפתוח "דף חדש". אין להתנכל לו ואין "לסמנו".


תגמול

תגמולים הם דבר חשוב למוטיבציה של החייל. כשאתה בוחר לתגמל, אל תודיע לפני המשימה שבסופה יינתן תגמול. תגמל את החיילים באופן מפתיע, מבלי שידעו כי התנהגות מסוימת במשימה מסוימת תגרור תגמול. אחרת חייליך עלולים לפעול רק כאשר הם יודעים שיש תגמול בסוף.

אל תשכח שמילה טובה ופרגון הם תגמולים מצוינים.


תהליך קביעת תגובה משמעתית:

 • בירור – מה יכולות להיות הסיבות למעשה? (לדוגמא חייל שבר שמירה בבונקר, בשעות הבוקר המוקדמות). אפשרויות:

-התנהגות בתום לב (החייל לא ישן בלילה שלפני השמירה).

-התנהגות שאינה ראויה (החייל נתפס מנמנם).

-התנהגות שאינה הולמת (החייל נתפס מנמנם על מזרון שהביא לבונקר).

 • מבחן האצבע השלופה - האם אכן יש כאן כשל של הפקודים ולא של המפקדים? האם אתה מיישם בעצמך את ההוראה? האם הסברת לו את המשימה?

 • הערכת חומרת העבירה – בהתאם לחוקים ולנהלים של המערכת הצבאית, ובהתאם לרוח הפלוגה.

 • בחינת נתונים נוספים – האם זו עבירה ראשונה? זמן ההיכרות של החייל עם המערכת הצבאית, אופי החייל, בעיות ת"ש.

 • קביעת מטרת העונש – כיצד העונש עוזר למטרת ההכשרה או המשימה?

 • בחירת התגובה הראויה – האם האירוע מחייב עונש או תגובה משמעתית אחרת (הסבר / נזיפה). במידה ומענישים, להקפיד על עקרונות הענישה.


ובחזרה לדוגמא

יואב יכול לבחור בכיוון של ענישה, תוך הקפדה על עקרונות הענישה (פרופרוציונאלי, מיידי וכו'). לצד זה, כדאי שיואב גם יקפיד לתגמל את פקודיו במצבים שבהם מתנהגים בצורה חיובית ומעל למצופה.
877 צפיות0 תגובות

Comentários


bottom of page