top of page

פיקוד במבחן: להיות מפקד סדיר של חטיבת מילואים

המאמר זה עוסק במנהיגותו של מח"ט סדיר בחטיבת המילואים ובמאפיינים המיוחדים הנדרשים ממנו בפיקוד על חטיבת המילואים. אתגרי המנהיגות הנובעים מהממשק בין המערך הסדיר למערך המילואים שנידונים במאמר זה הם: השפעה בטווח קצר לעומת תפיסה של "עובר אורח", מתן דגש למסגרת החטיבתית מול הדגשת המסגרת הגדודית, מתן עצמאות למג"דים לעומת חניכה ובקרה, סגנון מנהיגות משתף ולא פורמלי לעומת הצורך להציב גבולות, ייצוג החטיבה לעומת ייצוג המערכת הצבאית (מערכת העל) ועוד.


פיקוד במבחן - להיות מפקד סדיר של חטיבת מילואים
.pdf
הורידו את PDF • 265KB

343 צפיות0 תגובות

תגובות


bottom of page