top of page

תמונת מצב מנהיגות בקורונה - ריכוז מקורות דצמבר 2020

המסמך מציג ריכוז מקורות עדכניים שעוסקים במנהיגות בעת הנוכחית - עת מגפת הקורונה. כל הנושאים מוצגים בקצרה ולצורך העמקה אפשר לפנות למקורות שמוזכרים במסמך. הנושאים המוצגים הם:

1. תשישות פנדמית

2. מנהיגות אפקטיבית

3. כיצד לקחי העבר יכולים לסייע בהתמודדות עם נגיף הקורונה?

4. שילוב רגשות בשיח הארגוני

5. חשיבות הניהול האינקלוסיבי (המכליל)

6. עייפות זום

הקריאה מומלצת לכל מפקד כדי להכיר קצת יותר את הנושאים שבהם עוסקים חוקרים וחברות ייעוץ בארץ ובעולם בתקופה הזו, במאמץ לסייע לקידום מנהיגות אפקטיבית.

כתיבה: שרון שולטי וד"ר שני אלמוג305 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page