top of page

תפיסת המנהיגות בבית הספר לקצינים

המפקד נדרש לבצע את משימותיו למרות קשיי הקרב וזאת מתוך הצורך להגן על מדינת ישראל בכוח הנשק, באופן נחוש, מקצועי ובהתאם לרוח צה"ל. על כן, ישנה חשיבות מרובה לפיתוח מנהיגות כחלק מהמוכוונות למימוש ייעוד צה"ל ומטרותיו. בכל זאת ישנם קשיים בתהליכי פיתוח המנהיגות – המנהיג מאותגר באופן תמידי ומנהיגותו לעולם תחת מבחן, בנוסף קשה להמחיש את מעשה המנהיגות.

המאמר, שנכתב על ידי תא"ל ערן ניב בעת שהיה מפקד בה"ד 1, מציג את תפיסת המנהיגות של בה"ד 1 והמשמעויות הנגזרות ממנה ביחס להכשרת הקצונה בצה"ל. במרכזו של המאמר ניתוח תופעת המנהיגות על ידי "משולש המנהיגות" אשר קודקודיו הינם מנהיג, מונהגים והקשר, ובמרכזו נמצאת המשימה אותה יש לממש. מתוך מודל זה נידונים אתגרים המנהיגות, דפוסי הפעולה הנדרשים, העקרונות והפרקטיקות של פיתוח המנהיגות המיושמות בבה"ד 1.

מראות של מנהיגות- גיליון 05

כתיבה: אל"ם ערן ניב

צילום: דובר צה"ל


2,756 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page