top of page

תרגילי היכרות מגוונים

להלן מפורטים מגוון של תרגילי היכרות והעמקת היכרות


1. פתקים מכומתה מכניסים לכומתה רשימת פתקים עם שאלות. כל אחד בתורו שולף פתק ועונה על השאלה שקיבל.

עזרים והכנה מקדימה: פתקים עם שאלות נבחרות.

2. משחק הסוכריות (וריאציה של "פתקים מכומתה")

מעבירים בין המשתתפים שקית סוכריות צבעוניות. כל צבע מייצג שאלה.

כל אחד בתורו שולף בעיניים עצומות צבע שיצא לו ועונה על השאלה בהתאם.

עזרים והכנה מקדימה:

· שקית סוכריות צבעוניות

· כתיבה על הלוח איזה שאלה מייצגת כל צבע

3. תעודת זהות אישית

כל אחד מקבל טבלה עם שאלות על עצמו, ממלא, וצריך לנחש מה של מי (ספר אהוב, מאכל אהוב, רגע משמעותי, סרט אהוב, שם חיבה, תחביב, מידת נעליים...)

עזרים והכנה מקדימה: טבלת שאלות

4. חפץ משמעותי כל אחד מביא חפץ משמעותי, שמסמן רגע או אירוע משמעותי בחיוו ומשתף בחיבור לאירוע.

עזרים והכנה מקדימה: חפצים


5. איזה שיר אני?

כל אחד בתורו משמיע שיר שמאפיין אותו + מסביר למה?

עזרים והכנה מקדימה: גישה ליוטיוב.

6. אמת ושקר

סיפור שני סיפורים: אחד אמת והשני שקר. יתר המשתתפים צריכים לנחש מה אמת ומה שקר. המשתתף מספר על המקרה ועל נסיבותיו.

7. סיפורי פדיחה

סבב פדיחה שהייתה לי

8. פתקים עם הפתעה

פירוט: שליפת פתק וניחוש פרט מידע על מישהו מהמשתתפים

עזרים והכנה מקדימה: כל אחד רושם פתק (אנונימי) עם פרט מעניין עליו.


9. משחק הדומינו כל משתתף מקבל דף שנראה כמו לבנת דומינו.

א. המשתתף הראשון כותב בכל חצי של לבנה מילה שמייצגת סיפור מעניין שקרה לו

ב. משחקים דומינו: המשתתף הראשון מניח את הלבנה במרכז ומספר את שני הסיפורים.מי שיש לו סיפור שמתחבר לאחד החצאים מחבר את הלבנה שלו ומספר את שני הסיפורים שלו. המשתתף הבא שמתחבר לאחד הסיפורים מניח את שלו וכן הלא וכן הלאה – מייצר חיבורים ומכנים משותפים

עזרים והכנה מקדימה: דפי לבנות דומינו וטושים

10. וריאציות של משחק הדומינו במקום מלים שמייצגות שני סיפורים, אפשר לרשום:

א. מאפיין מקצועי / מאפיין אישי

ב. מקרה מכונן מהעבר / חלום לעתיד

ג. מאפיין שיש לי / מאפיין שהייתי רוצה שיהיה לי

11. תמונות ילדות

כל אחד מכין מבעוד מועד תמונת ילדות. ובמהלך ההצגה עונה על אחת מהשאלות הבאות:

א. איזה ילד הייתי?

ב. מה אפשר ללמוד מהתמונה על מי שאני היום?

ג. סיפור מעניין שמסתתר מאחורי התמונה הזאת?

עזרים והכנה מקדימה: תמונות ילדות בהארד קופי או מוצגות במצגת

(מצריך התארגנות של המשתתפים כמה ימים מראש)

12. גרף אושר

ציור של גרף חיים מלידה ועד היום – נקודות האושר המשמעותיות ונקודות הקושי המרכזיות, שיתוף הקבוצה בגרף ובנקודות המשמעותיות בחייך

(ציר האיקס – זמן צלידה ועד היום, ציר הוואי – מידת האושר)

עזרים והכנה מקדימה: דפים וכלי כתיבה

13. איך היה הבוקר שלי

כל אחד בתורו מספר משהו מעניין מהבוקר שעבר עליו - מה עשה?/ את מי פגש?/ איך הרגיש? ודרך זה לספר על עצמו פרטים שהקבוצה לא יודעת.

14. לספר על עצמי דרך מישהו אחר

כל אחד בוחר אדם קרוב אליו ומספר דרך העיניים שלו על עצמו.

לחלופין – אפשר במקום אדם לבחור חפץ, לדוגמא: מה הרכב שלי יודע לספר עלי?

15. מכנים משותפים

מתחלקים לזוגות ומבקשים מכל זוג למצוא 3 מכנים משותפים בינהם, לא מהתחום המקצועי אלא רק מהתחום האישי/הפרטי. כלל: אלו חייבים להיות מכנים משותפים שלא ידעתם עליהם קודם. יכול להיות קשור לעבר/תחביבים/כישורים/תשוקות/הצלחות וכו/. לאחר מכן, כל זוג מציג את המכנים המשותפים שלהם מול שאר חברי הקבוצה

16. משהו שלא יודעים עלי

כל אחד כותב בפתק משהו שאחרים לא יודעים עליו. מערבבים בפתק וכל אחד בתורו מוציא פתק ומנסה לנחש של מי הוא.

17. לו הייתי

כל אחד בתורו אומר לו הייתי חיה איזו חיה הייתי?

במקום חיה אפשר לבחור: מכונית, צבע, מאכל, ספר, אפליקציה....

18. פשר שמי

כל אחד אומר מה מקור השם שלו.

אפשר להוסיף הסבר גם על: שם חיבה/ כינוי, שם משפחה.

19. אני למכירה

כל אחד מהמשתתפים בוחר איך להעמיד את עצמו למכירה. המשתתפים בוחרים חפץ דרכו הם יכולים לספר על התכונות החיוביות/שליליות שלהם, על דברים המאפיינים אותם. לדוגמא – משתתף הבוחר להציג עצמו כמכונית – מהירה, ספורטיבית, יד שניה במצב טוב, סוחבת בעליות, אמינה... וכד'. לאחר מכן כל אחד מספר על עצמו דרך הפרטים שבחר לציין.

עזרים והכנה מקדימה: דפים, צבעים, כלי כתיבה.


1,802 צפיות0 תגובות

Commentaires


bottom of page