top of page

הסבר על מודל "המנהיגות המשרתת" (servant leadership)

בשנים האחרונות הולך וגובר השימוש בתיאוריה של "מנהיגות משרתת" (servant leadership) כסגנון מנהיגותי שהופך מרכזי יותר ויותר במחקר על מנהיגות. מנהיגות משרתת שמה את הזרקור על המונהגים והצרכים ההתפתחותיים שלהם, מתוך אמונה שהמיקוד בעובדים יוביל לתוצאות עסקיות טובות יותר. בכך מעוצב מחדש ואף מאותגר התפקיד של המנהיג במערכת. המשגה של 'הובלה' מתחלפת בהמשגה של 'העצמה', 'עידוד', 'עזרה' ואף 'מתן שירות' ומאתגרת בכך כל מנהיג שהוא, ובוודאי את המנהיג הצבאי שפועל תחת הפרדיגמות המסורתיות של המנהיגות הצבאית. בכל זאת, רצוי להכיר את גוף הידע הקיים בתחום ולבחון את האופן שבו אלמנטים ממודל זה יכולים לסייע ולקדם את הארגון בו אנו פועלים. מעבר לקריאת התקציר, מומלץ לפנות למאמר המקורי (קישור למאמר מופיע בגוף התקציר).615 צפיות0 תגובות

Comentários


bottom of page